.

D F K


DFK - Deutscher Freundschaftskreis


Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców województwa częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie, grupa terenowa w Wichrowie. Pod taką nazwą koło rozpoczęło działalność w 1991 r., które liczyło 186 członków. Do 1998 r. zarząd reprezentowali Wieczorek Andrzej, Weber Paweł oraz Gladys Reinhold. Każdego roku organizowano wycieczki dla dzieci jak i dorosłych.

Dzieci brały również udział w przedstawieniu w języku niemieckim, a miało to miejsce 11.07.1998 r. w Oleśnie. Spośród kilku grup Nasze maluchy zdobyły najwięcej owacji, a w nagrodę pojechały na 1-dniową wycieczkę. Od 2000 r. po likwidacji szkoły koło swoją siedzibę miało w jednej z klas. W 2003 dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Śląska i Urzędu Gminy przeprowadzono generalny remont. Dzięki temu mamy salę spotkań, która również udostępniana jest dla wszystkich mieszkańców wsi. Co roku organizowane są spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki oraz spotkania Bożonarodzeniowe. Każde takie spotkanie rozpoczyna się krótkimi występami maluchów nad którymi czuwa pani Klaudia Maruska. TSKN na Śląsku Opolskim w Opolu organizuje wycieczki dla dzieci i seniorów oraz kolonie dla młodszych a dla seniorów tygodniowy wypoczynek.

Obecnie koło liczy 120 osób a zarząd reprezentują:


- Rita Olczyk – przewodnicząca
- Roman Kaleja – z-ca przewodniczącej
- Aniela Pownuk – skarbnik
- Maria Kurpiel i Eryka Pakuła – członkowie zarządu
© 2008 www.interka.pl, Visit dzwiedz